Saith Umer May 5, 2017

shadi shuda mrd k  ghr any py msly urdu joke

shadi shuda mrd k  ghr any py msly urdu joke

Leave a Reply