Saith Umer January 25, 2017

Tanhai ka Aalam Urdu joke

Tanhai ka Aalam Urdu joke

Leave a Reply